Jakie studia po maturze z informatyki?

Jeżeli czeka Cię matura z informatyki na pewno zastanawiasz się co później? Na jakie studia można się dostać po maturze z informatyki? Jest to bardzo ważny wybór, który może kosztować Cię masę straconego czasu. Potencjalna zmiana kierunku studiów oznacza minimum rok przerwy w nauce.

Kontynuuj czytanie >>

Rozkład liczby na czynniki pierwsze

Umiejętność rozłożenia liczby na czynniki pierwsze w C++ jest bardzo potrzebna, ponieważ jest to podproblem występujący w wielu innych zadaniach maturalnych. Jeżeli nie będziemy umieli dokonać takiego rozkładu, to mamy dużą szansę trafić na zadania, których nie będziemy mogli rozwiązać.

Kontynuuj czytanie >>

Problem wydawania reszty

Problem wydawania reszty to znane zagadnienie algorytmiczne. Polega ono na znalezieniu takiej konfiguracji monet, aby reszta, którą musimy wydać, była wydana jak najmniejszą ilością monet. Jest to zagadnienie obowiązujące na maturze z informatyki.

Kontynuuj czytanie >>

Liczby doskonałe

Liczba doskonała to takie liczba, której suma wszystkich dzielników naturalnych – ale bez niej samej – jest równa tej liczbie. Umiejętność sprawdzenia czy dana liczba jest liczbą doskonałą może pojawić się na egzaminie maturalnych z informatyki.

Kontynuuj czytanie >>

Całkowanie numeryczne

Całkowanie numeryczne jest to zagadnienie z metod elementów skończonych (MES). Korzystając z całkowania numerycznego możemy obliczyć wartość dowolnej całki jednowymiarowej oznaczonej. Wynik jest zawsze obarczony pewnym błędem, ponieważ wartość całki w C++ liczona jest w przybliżeniu.

Kontynuuj czytanie >>

Sito Eratostenesa – liczby pierwsze

Sito Eratostenesa to sposób na wyznaczanie liczb pierwszych. Został odkryty w II p.n.e przez greckiego matematyka Eratostenesa. Jest jedną z najprostszych metod wyznaczania liczb pierwszych.  Jest to zagadnienie często pojawiające się na maturach z informatyki.

Kontynuuj czytanie >>

Instrukcje warunkowe

Programy napisane do tej pory potrafiły pobierać pewne informacje od użytkownika oraz wyświetlać je na ekran. Niestety, nie byliśmy w stanie uzależnić działania programu od pewnych warunków. Instrukcje warunkowe pozwalają sterować program w różny sposób w zależności od wartości zmiennych decyzyjnych. Dzięki temu, program pisane przez nas programy mogą zacząć „myśleć” i zachowywać się w różny sposób.

Kontynuuj czytanie >>

Pierwszy duży program

Napisanie pierwszego dużego programu ma na celu usystematyzować Twoją wiedzę z zupełnych podstaw języka C++. Celem tego artykułu będzie stworzenie programu, który przy użyciu zmiennych, strumienia wyjścia i strumienia wejścia pobierze od użytkownika kilka informacji, następnie wykona obliczenia i zwróci pewne podsumowanie.

Kontynuuj czytanie >>

Wyświetlanie i pobieranie danych

Wyświetlanie tekstu na ekranie to podstawa podczas interakcji z użytkownikiem. Na takiej samej zasadzie działał nasz przykładowy program „hello world”. Do wyświetlania tekstu stworzone zostały gotowe funkcje. Ich składania jest bardzo prosta i sprowadza się jedynie do przekazania co konkretnie chcemy wyświetlić. Bardzo podobnie wygląda pobieranie danych.

Kontynuuj czytanie >>