Pierwszy duży program

kategoria: Kurs C++

Napisanie pierwszego dużego programu ma na celu usystematyzować Twoją wiedzę z zupełnych podstaw języka C++. Celem tego artykułu będzie stworzenie programu, który przy użyciu zmiennych, strumienia wyjścia i strumienia wejścia pobierze od użytkownika kilka informacji, następnie wykona obliczenia i zwróci pewne podsumowanie.

Cel zadania

Napisz program, który zapyta użytkownika o imię, nazwisko i rok urodzenia. Następnie zapisze te dane do zmiennych. Program musi obliczyć ile lat ma użytkownik. Na końcu program powinien wyświetlić krótkie podsumowanie na temat użytkownika (imię, nazwisko, wiek).

Spróbuj napisać program sam, później przeczytaj resztę artykułu.

Szablon programu

Pisząc każdy konsolowy program w C++ będziemy zaczynać od tego samego, sprawdzonego szablonu znanego z programu “hello world”. Wygląda on następująco:

#include <iostream>

using namespace std;

int main()
{

  return 0;
}

Jest to główna funkcja programu, wartość zwracana i kilka potrzebnych, konfiguracyjnych linijek na samej górze.

Deklaracja zmiennych

Musimy zadeklarować zmienne, w których będziemy przetrzymywać interesujące nas wartości. Lista zmiennych, które potrzebujemy:

 • zmienna tekstowa na imie
 • zmienna tekstowa na nazwisko
 • zmienna liczbowa na rok
 • zmienna liczbowa na wiek

Dodajmy zmienne do naszego programu:

#include <iostream>

using namespace std;

int main()
{
  string name;
  string surename;
  int birthDate;
  int age;
  
  return 0;
}

Zmienne domyślnie będą puste, nie musimy ich inicjalizować, ponieważ nie znamy wartości jakimi moglibyśmy to zrobić. Wszystkie wartości zmiennych muszą pochodzić od użytkownika.

Pobranie informacji od użytkownika i obliczenia

Za pomocą obiektów cin i cout wyświetlimy na ekranie odpowiedni tekst i pobierzemy informacje od użytkownika:

#include <iostream>

using namespace std;

int main()
{
  string name;
  string surename;
  int birthDate;
  int age;

  cout << "Podaj imie: " << endl;
  cin >> name;
  cout << "Podaj nazwisko: " << endl;
  cin >> surename;
  cout << "Podaj rok urodzenia: " << endl;
  cin >> birthDate;


  return 0;
}

Posiadając komplet danych należy obliczyć wiek użytkownika. Jak zostało napisane w poprzedniej lekcji, zmienne podlegają operacjom algebraicznym. Możemy wykonać obliczenia następująco:

age = 2017 - birthDate;

Cały program może wyglądać następująco:

#include <iostream>

using namespace std;

int main()
{
  string name;
  string surename;
  int birthDate;
  int age;

  cout << "Podaj imie: " << endl;
  cin >> name;
  cout << "Podaj nazwisko: " << endl;
  cin >> surename;
  cout << "Podaj rok urodzenia: " << endl;
  cin >> birthDate;

  age = 2019 - birthDate;

  cout << endl;
  cout << "Nazywasz sie " << name << " " << surename << endl;
  cout << "Masz " << age << " lat" << endl;

  return 0;
}

Wynik działania programu:

pierwszy-program

Podsumowanie

Zmienne oraz obsługa wyjścia/wejścia stanowią absolutną podstawę w programowaniu w języku C++. Jeżeli nie do końca zrozumiałeś ten zakres materiału przećwicz go, napisz kilka swoich małych programów. Kolejne lekcje programowania w C++ będą wymagały dobrej znajomości tych zagadnień.

Zapraszam Cię do kolejnej lekcji: instrukcje warunkowe.