Jak wygląda matura z informatyki?

Kształcenie się w kierunku informatyki jest dobrą inwestycją. Jest to zawód przyszłościowy, który ciągle się rozwija. Istnieje wiele dziedzin informatyki, na pewno z wieloma spotkałeś się już w szkole średniej lub w domu. Do najpopularniejszych należą: grafika komputerowa, zarządzanie sieciami, programowanie oraz zarządzanie bazami danych. Jeżeli nie chcesz wiązać swojej przyszłości z informatyką, mimo wszystko dobrym pomysłem jest zadawanie informatyki na egzaminie maturalnym.

Kontynuuj czytanie >>

Pierwiastkowanie liczb

Rozwiązując zadania i pisząc programy często potrzebujemy prostej funkcji zwracającej pierwiastek n-tego stopnia z dowolnej liczby. Zadanie możemy rozwiązać gotowymi bibliotekami oraz pisząc własną funkcję. Pierwiastkowanie w C++ jest bardzo proste, może się przydać podczas pisania matury z informatyki.

Kontynuuj czytanie >>

Potęgowanie liczb

Potęgowanie liczb to jeden z podstawowych algorytmów na jaki możemy trafić podczas matury z informatyki. Małe liczby można potęgować w pamięci, do większych przyda się odpowiedni program lub kalkulator. Potęgowanie w C++ można wykonać za pomocą gotowej funkcji dostępnej w bibliotece math.h lub napisać własną funkcję potęgującą.

Kontynuuj czytanie >>

Najmniejsza wspólna wielokrotność

Najmniejsza wspólna wielokrotność dwóch liczb jest to najmniejsza liczba naturalna, która jest dzielnikiem obydwu tych liczb. Wyznaczanie NWW dla małych liczb jest operacją dość prostą, jednak aby wyznaczyć ją dla dużych liczb niezbędne jest skorzystanie z odpowiednich narzędzi i algorytmów.

Kontynuuj czytanie >>

Największy wspólny dzielnik

Największy wspólny dzielnik kilku liczb to największa liczba naturalna dzieląca wszystkie z tych liczb. Obliczanie NWD dla małych liczb można wykonać ręcznie w pamięci, jednak przy większych liczbach dobrze posłużyć się pewnymi algorytmami (np. algorytmem Euklidesa).

Kontynuuj czytanie >>

Sprawdzanie wielkości litery

Sprawdzanie wielkości liter jest w programowaniu bardzo prostę, o ile pozna się pewne reguły. Na jednej z matur z informatyki było zadanie, w której trzeba było napisać szyfr, bazujący na sposobie pozyskiwania wielkości litery.

Kontynuuj czytanie >>

Średnia arytmetyczna

Średnią arytmetyczną n liczb obliczamy dzieląc sumę tych liczb przez ich ilość. Liczenie średniej arytmetycznej w C++ najlepiej wykonać mając liczby zapisane do tablicy liczb całkowitych. Innym rozwiązaniem jest pobieranie liczb bezpośrednio od użytkownika, w czasie wykonywania programu.

Kontynuuj czytanie >>

Liczba parzysta/nieparzysta

W C++ możemy łatwo sprawdzić czy wpisana liczba jest liczbą parzystą czy też nie. Mamy do dyspozycji wbudowaną funkcję dzielenia modulo zwracającą resztę z dzielenia przez daną liczbę. Jeżeli dzielenie modulo jakiejś liczby przez liczbę 2 zwróci resztę 0, oznacza to, że liczba jest parzysta.

Kontynuuj czytanie >>

Binarny system liczbowy

System binarny (dwójkowy) – jest podstawowy system liczbowy spotykany w informatyce i elektronice. Podstawą jest liczba 2. Jego zrozumienie jest niezbędne do zrozumienia podstaw funkcjonowania wielu urządzeń cyfrowych w tym komputerów.

Kontynuuj czytanie >>

Ósemkowy system liczbowy

System ósemkowy – system liczbowy w którym podstawą jest liczba 8. Każda z liczb oktadecymalnych posiada swój odpowiednik dziesiętny. Jest to dość rzadko używany system liczbowy, jednak pytanie o jego znajomość może pojawić się na maturze z informatyki.

Kontynuuj czytanie >>