Szesnastkowy system liczbowy

System heksadecymalny (szesnastkowy) – system liczbowy, w którym podstawą jest liczba 16. Każda z liczb heksadecymalnych posiada swój odpowiednik dziesiętny. Często stosowany w informatyce i telekomunikacji. Używany do adresowania pamięci, zapisywania adresów sieciowych czy kolorów RGB.

Kontynuuj czytanie >>

Silnia

Silnia (oznaczana jako n!) jest to iloczyn kolejnych liczb naturalnych od 1 do n. Jest to pojęcie czysto matematyczne, jednak często spotykane w zadaniach informatycznych oraz na maturze. Obliczanie silni można wykonać na wiele sposób. Przy zadaniach z silnią należy zwrócić uwagę na optymalizację. Źle napisany program nie będzie wydajny i będzie miał dużą złożoność czasową.

Kontynuuj czytanie >>

Odczyt danych z pliku C++

Odczytywanie plików w C++ jest jedną z podstawowych operacji jakie musisz umieć, przed przystąpieniem do matury z informatyki. Pliki można odczytywać w trybie binarnym lub tekstowym. Można wczytywać liniami oraz blokami za pomocą wskaźników ustawianych w pliku. Na maturze przyda się jedynie odczytywanie pliku w trybie tekstowym, najlepiej pojedynczymi liniami.

Kontynuuj czytanie >>

Zapis danych do pliku C++

Umiejętność zapisywania danych do pliku w C++ jest niezbędna, przed przystąpieniem do matury. Pliki można zapisywać w trybie binarnym oraz tekstowym za pomocą strumienia. Ustawiając odpowiednie flagi możemy ustalić czy informacja ma zostać dopisana do pliku czy ma go nadpisać (wyczyścić przed zapisem).

Kontynuuj czytanie >>

Sortowanie bąbelkowe

Sortowanie bąbelkowe to prosta metoda sortowania, pozwalająca poukładać elementy danej tablicy w kolejności rosnącej lub malejącej. Elementami tablicy mogą być cyfry lub litery. Algorytm sortowania bąbelkowego porównuje dwa sąsiadujące elementy tablicy.  Jeżeli element n jest większy od elementu n+1, wtedy zostają one zamienione miejscami. Algorytm powtarza się w koło do czasu, kiedy nie zajdą żadne zmiany, czyli do czasu kiedy tablica nie zostanie posortowana.

Kontynuuj czytanie >>

Palindromy

Palindrom jest to pojedynczy wyraz (lub całe zdanie), który czytany od tył i od przodu brzmi tak samo. Palindromy w C++ są jednym z podstawowych zagadnień jakie należy poznać, przygotowując się do matury z informatyki. Wystąpiły one dotychczas na wielu wielu maturach, a zadania związane z palindromami są bardzo podobne.

Kontynuuj czytanie >>

Anagramy

Anagram jest to wyraz (lub całe zdanie) powstały w wyniku przestawiania liter innego wyrazu, wykorzystując wszystkie jego litery. Pojęcie anagramu jest podstawowym pojęciem jakie należy sobie przyswoić, przed przystąpieniem do matury z informatyki. Zadania związane z anagramami trafiają się bardzo często i wszystkie są do siebie podobne.

Kontynuuj czytanie >>