Prawa autorskie

Cała zawartość bloga udostępniona jest na otwartej licencji Creative Commons 3.0 w wariancie CC BY-NC-SA 3.0. Masz swobodę do wykorzystania materiałów znajdujących się na tym blogu z wyjątkiem zastosowań komercyjnych.

W skrócie, oznacza to dla Ciebie, że:

  • możesz edytować, zmieniać, publikować i wyświetlać artykuły w dowolnym miejscu
  • nie możesz użyć ich do celów komercyjnych i/lub czerpać z nich zysków
  • musisz poinformować o ich prawowitym autorze
  • musisz rozpowszechniać artykuły z zachowaniem tej samej licencji

Licencja Creative Commons jest otwartą licencją. Z materiałów możesz korzystać na użytek własny lub wyświetlać uczniom podczas lekcji. Możesz także na bazie istniejących materiałów opracować własne. Zabronione jest natomiast wykorzystanie komercyjne, w tym także wyświetlanie materiałów na stronach z płatnymi reklamami.