Liczba parzysta/nieparzysta

kategoria: Zadania z programowania

W C++ możemy łatwo sprawdzić czy wpisana liczba jest liczbą parzystą czy też nie. Mamy do dyspozycji wbudowaną funkcję dzielenia modulo zwracającą resztę z dzielenia przez daną liczbę. Jeżeli dzielenie modulo jakiejś liczby przez liczbę 2 zwróci resztę 0, oznacza to, że liczba jest parzysta.

Liczby parzyste C++

Oto przykładowy program sprawdzający czy wpisana liczba jest parzysta czy nieparzysta

#include <iostream>
#include <cstdlib>

using namespace std;

int main()
{
  int liczba;

  cout << "wprowadz liczbe" << endl;
  cin >> liczba;

  if (liczba%2==0) //dzielenie modulo
    cout << "wpisana liczba jest parzysta" << endl;
  else
    cout << "wpisana liczba jest nieparzysta" << endl;

  system("PAUSE");
  return(0);
}

Liczby binarne

liczba parzysta binarna – to liczba binarna kończąca się cyfrą 0.
liczba nieparzysta binarna – to liczba binarna kończąca się cyfrą 1.

Parzystość liczb binarnych pojawiła się na jednej z matur z informatyki. Znając wyżej opisaną zależność można było oszczędzić masę czasu, nie trzeba zamieniać liczby binarnej na dziesiętną aby określić czy jest parzysta.

Warto także dodać, że program sprawdzający parzystość liczb za pomocą dzielenia modulo, pokazuje poprawny wynik zarówno dla liczb dziesiętnych jak i binarnych.